Vaccination på nya ställen i Stockholm

vaccination stockholmSom i resterande av landet så kan man få vaccination Stockholm på flera olika ställen. När man är ung kan man gå till BVC, eller så blir man kallad i skolan. I Stockholm, precis som i resten av landet, måste föräldrarna godkänna varje vaccination då varje vaccination som erbjuds är helt frivilliga. Varje vaccination skyddar bara mot ett antal sjukdomar åt gången, och ibland även bara i några år åt gången. Därför erbjuder Stockholm att man får grundvaccinationerna gratis, och sedan, om man tycker det är nödvändigt, fyller man på med fler sprutor på vårdcentraler eller sjukhus. Vid speciella tillfällen kan även Stockholm ta beslut om att det behövs extra vaccinationer då det är risk för epidemier att bryta ut. Så som det blev när svininfluensan bröt ut i Sverige. Då blev det så många som skulle vaccineras samtidigt att de var tvungna att öppna nya vaccinationsställen. Nästan varje människa i Stockholm ville ha en vaccination mot denna ”nya” sjukdom, vilket gjorde att vaccinations doserna tog slut fortare än beräknat och man fick prioritera vem som skulle få sin vaccination först. Människor i riskzoner, äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar, ombads ta sig till närmaste ställe för att bli vaccinerade. Men även den här vaccinationen var frivillig i Stockholm.